Project:BB|3846

Title
Uitbouw en onderhoud van het Vlaamse palingpolluentenmeetnet
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (sinds 2006 onderdeel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) een palingpolluentenmeetnet waarbij het de bedoeling is om de bioaccumulatie van een aantal verontreinigende stoffen in paling op de diverse meetplaatsen van het meetnet na te gaan. Hierbij worden gehalten aan polychloorbifenylen, organochloorpesticiden en zware metalen nagegaan in paling. Dit meetnet omvat over Vlaanderen een 300-tal meetplaatsen. Op de Schelde zijn er een 11-tal meetplaatsen.

Keywords

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758);Belgium: Zeeschelde;Pollutants

People

Name Role Start End
Daro, Nanette unknown

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform