Project:BB|3845

Title
Visbestandopnames en de uitbouw en het onderhoud van het meetnet zoetwatervis
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het Instituut van Bosbouw en Wildbeheer (sinds 2006 onderdeel van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) voert regelmatig visbestandopnames uit op Vlaamse binnenwateren. Doelstelling is de kennis van de toestand van de vispopulaties in Vlaanderen te verwerven via regelmatige inventarisatie en monitoring van de Vlaamse waterlopen. In dit kader werd er in 2001 een meetnet zoetwatervis uitgebouwd. Op basis van de kennis verzameld in voorgaande jaren werd in overleg met verschillende instanties een aantal meetplaatsen gekozen. Op de stromende waterlopen werden 584 meetplaatsen geselecteerd, 444 van deze plaatsen bevinden zich in het Scheldebekken. Op de Schelde zelf bevinden zich van Pottes tot Gent 12 staalnameplaatsen. Van Gent tot de Belgisch-Nederlands grens is de bemonstering uitbesteed en worden deze uitgevoerd door de KULeuven op 4 staalnameplaatsen.

Keywords

Belgium: Zeeschelde;Fish stocks;Freshwater fish

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform