Project:BB|3843

Title
Monitoring broedvogels langs de Zeeschelde
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Sinds 1993 worden de broedvogels in de buitendijkse gebieden gevolgd in een samenwerking tussen het IN (sinds 2006 onderdeel van het INBO) en vrijwilligers van de milieuverenigingen. In 1993 werd een eerste, volledige basisinventarisatie van het broedbestand uitgevoerd. Aantallen, verspreiding en ecologie van de verschillende broedvogels werden beschreven. Er werd eveneens een globale relatie weergegeven tussen het voorkomen van soorten en de vegetatie.

Keywords

Belgium: Zeeschelde;

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform