Project:BB|3840

Title
Monitoring van schorvegetaties langs de Zeeschelde
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het vegetatieonderzoek op de schorren omvat twee complementaire objectieven. Enerzijds moet het onderzoek leiden tot een globale toestandbeschrijving en het verwerven van inzichten in de successie op schorren en de daarvoor verantwoordelijke factoren en processen. Anderzijds moet het onderzoek gegevens leveren die evaluatie van o.a. het beheer mogelijk maakt. De data fungeren als input voor het opstellen van een vegetatiemodel voor de buitendijkse schorvegetaties. Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Keywords

Belgium, Zeeschelde: Groot Buitenschoor;Belgium, Zeeschelde: Schor van Ouden Doel;Belgium, Zeeschelde: Galgenschoor;Salt marshes;Vegetation cover

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform