Project:BB|3827

Title
Ecological monitoring coastal defense project Oostende (T0-situation)
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het doel van de opdracht is het opmeten en onderzoeken van de huidige situatie en leefomgeving van de biologische organismen van het bodemsediment vÛÛr de kust van Oostende, waar later de geplande kustverdedigingswerken zullen worden uitgevoerd. De opdracht omvat zowel het bestuderen van het macrobenthos als van de fysio-chemische eigenschappen van het bodemsediment. De harde substraten worden in het kader van deze opdracht niet opgemeten en onderzocht. Deze gegevens zijn reeds beschikbaar uit een ander onderzoek dat in opdracht van de aanbestedende overheid werd uitgevoerd. Het onderzoek van het bodemsediment dient zodanig uitgevoerd te worden dat een later monitoringsprogramma na de kustverdedigingswerken hier perfect kan op aansluiten en de studie dient tevens als ondersteunend onderzoek voor het opstellen van het deel over fauna en flora dat in het nieuwe MER voor het kustverdedigingsproject Oostende wordt opgesteld. In het licht van deze funtie dient de contractant ook aanwezig te zijn op de overlegmomenten die in opdracht van de opdrachtgever worden gehouden in het kader van het opstellen van dit MER. De opdracht omvat de volgende deeltaken: - staalname van zeebodemmonsters; - biologisch laboratoriumonderzoek van de monsters; - fysico-chemisch laboratoriumonderzoek van de monsters; - verwerking, analyse, interpretatie en rapportering van de analyseresultaten, inclusief de koppeling van de fysico-chemische gegevens aan de biologische; - het verlenen van deskundige uitleg op de overlegmomenten voor het opstellen van het nieuwe MER i.v.m. de vermoedelijke impact van de kustverdedigingswerken op het ecosysteem, gebaseerd op eigen expertise en onderhavig onderzoek. Leidende ambtenaar van opdrachtgevend bestuur: Peter De Wolf.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Marine Biology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform