Project:BB|3824

Title
Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

De studie is een finalisatie van de opmaak van een gegevensbank voor de Schelde, waarin ook de VMM participeerde. Deze gegevensbank is zowel wetenschappelijk als beleidsmatig uiterst waardevol (kwaliteitsevolutie Scheldewater, Scheldecommissie, etc.). Verderzetting van de reeds gemaakte compilatie van een deel van de beschikbare data van de basiswaterkwaliteits-parameters van de Zeeschelde. Daardoor wordt het mogelijk een duidelijk historisch perspectief te maken waarmee de recente verbeteringen in waterkwaliteit kunnen worden vergeleken. Deze dataset zal ook van grote waarde zijn in het kader van diverse modelleringen die momenteel voor de Schelde gemaakt worden. Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Keywords

Water quality

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform