Project:BB|3822

Title
Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels langs de Zeeschelde
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het doel van dit onderzoek is (1) inzicht krijgen in het aantalsverloop en de verspreiding van watervogels bij laagwater langs de estuariene gradiÎnt van de Zeeschelde, (2) het aantonen van het belang van het volledige gebied als "wetland", en 3) het evalueren (op langere termijn) van grootschalige ingrepen op het systeem (bv. natuurontwikkelings- en saneringsplannen). Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Keywords

Belgium: Zeeschelde;Aquatic birds;Environmental impact

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform