Project:BB|3821

Title
Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

De voorbije decennia heeft de Beneden Zeeschelde heel wat veranderingen ondergaan. Dit omvat zowel een verbetering van de waterkwaliteit en daaraan gekoppeld een herstel van benthos populaties als verder habitat verlies door bv. de aanleg van container terminals. Dit heeft ongetwijfeld effecten op de avifauna van het gebied. De aanwezigheid van die avifauna was bovendien de basis van verschillende internationale beschermingen van het gebied. Dit project omvat dan ook een grondige analyse van alle beschikbare tellingen van de voorbije 17 jaar om na te gaan inhoeverre veranderingen zijn opgetreden en zo ja indien die kunnen gerelateerd worden aan bepaalde ingrepen in het gebied. Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Keywords

Belgium: Zeeschelde;Aquatic birds;Environmental impact

People

Name Role Start End
Vincx, Magda unknown

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform