Project:BB|3820

Title
Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Macrobenthos in de Beneden Zeeschelde
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

De algemene doelstelling van deze onderzoeksopdracht is het bestuderen van het macrobenthos in de Beneden Zeeschelde op verschillende ruimtelijke en temporele niveaus, gekoppeld aan een gedetailleerde studie van het abiotische milieu. Tevens wordt aandacht besteed aan de erosiegevoeligheid van sedimenten in relatie tot het voorkomen van biota (in samenwerking met IMDC). Dit onderzoek moet tevens een bijdrage leveren om de mogelijke effecten van de aanleg van verschillende infrastructuurwerken in de Beneden Zeeschelde te kunnen inschatten. Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Keywords

Belgium: Zeeschelde;Environmental impact;Macrobenthos

People

Name Role Start End
Janssen, Colin unknown
Ghekiere, An unknown

Orgunits

Name Role Start End
Research Institute for Nature and Forest unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform