Project:BB|3811

Title
Ecology of macrozoˆbenthos at the Sea Scheldt
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Benthos vormt een zeer belangrijke schakel in de estuariene voedselketen. De biomassa deposit-feeders en suspension-feeders zijn dan ook twee toestandsvariabelen van het ecosysteemmodel. Door het vrijwel ontbreken van data over benthos in het zoetwatergetijdengebied wordt binnen OMES de ruimtelijke verspreiding van het macrozoˆbenthos in de Zeeschelde bepaald. Dit omvat het meten van de soortensamenstelling, diversiteit , densiteit en biomassa langsheen de longitudinale gradiÎnt (grens-Gent) en de verticale gradiÎnt. Voor de ruimtelijke spreiding werd ÈÈnmalig bemonsterd in het najaar van 1996 in drie dieptezondes in het sublitoraal en drie dieptezones in het intertidaal en dit in alle modelcompartimenten. Naast deze ÈÈnmalige grootschalige kartering loopt in het brakke deel van de Zeeschelde een uitgebreid monitoringsprogramma van de benthische fauna op zowel de slikken als sublitoraal. - Ruimtelijke verspreiding macrobenthos Zeeschelde - Temporele verspreiding macrobenthos Zeeschelde - Biologie Oligochaeta.

Keywords

Belgium: Zeeschelde;Ecology;Macrobenthos;Zoobenthos

Orgunits

Name Role Start End
Marine Biology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform