Project:BB|3806

Title
Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

De voorziene taken binnen het project zijn: harmonisatie en verdichting van het interregionaal meetnet voor de controle van de fijne deeltjes PM2.5 en PM10 (opstellen van een gezamenlijke databank (methodologische data, fysisch-chemische parameters, zware metalen, meteogegevens, optische in-situ metingen en beelden) opstarten van en nieuw meetstation PM2.5. Vergelijking van meetprotocols tussen de verschillende instanties gebruik van ruimtelijke teledetectie complementair aan de meetnetten opstellen van GIS meetcampagne rond de Rijselse agglomeratie en grensoverschrijdend transportfysisch-chemische studies van aÎrosolen tijdens hun transport, inloed van aÎrosolen op de troposferische scheikunde grensoverschrijdende informatieverstrekking over luchtkwaliteit voor het grote publiek (website, publicaties, rapporten, informatiesessies, colloquia)

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Flanders Marine Institute unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform