Project:BB|422

Title
The relationship between growth rate and antiherbivore defences in higher plants.
Acronym
 
URL
StartDate
2001-01-01
EndDate
2002-12-31
Amount
 

Abstract

Er is een enorme variatie in de soorten en gehalte aan antiherbivoor mechanismen waarover planten beschikken. De evolutionaire processen die deze variatie bepalen zijn slecht gekend. Met dit project wil ik onderzoeken in hoeverre de groeiomstandigheden en gerelateerde groei en fitness van planten een invloed hebben op het kwantitatief en kwalitatief gehalte aan defensiemechanismen bij planten.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Evolutionary Biology Group unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:iweto

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform