Project:BB|3741

Title
Nutrition of zooplankton on particular material : selection and digestion
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Voeding van zoˆplankton op particulair materiaal: selectie en verteerbaarheid. I. Selectie Management ondersteunende modellen voor estuaria en kustecosystemen zijn gebaseerd op de kwantificering van energiefluxen doorheen de verschillende compartimenten van deze systemen. In dit kader kwantificeert het Labo Ecologie de predatiedruk van het zoˆplankton in het Delta gebied en verscheidene Europese estuaria op levend fytoplankton enerzijds en detritus anderzijds. Hiertoe zijn in de voorbije jaren technieken op punt gesteld, die HPLC analyses en beeldanalyse combineren. Aanvullend werkings krediet wordt aangevraagd. II. Verteerbaarheid De voedingswaarde van het natuurlijk potentiÎle voedsel is een tweede belangrijk gegeven om interacties tussenparticulair materiaal en zooplankton te kunnen begrijpen en modelleren. Momenteel bestaan geen technieken om de verteerbaarheid van (natuurlijk) gesuspendeerd particulair materiaal voor suspentie-etende organismen te meten. Dit project beoogt door i n vitro incubaties van totaal enzymextract uit suspensie etende organismen de verteerbaarheid van (natuurlijk) particulair materiaal te kwantificeren via beeldanalyse. Deze methodiek zal verdere deelname in Europese reseach bevorderen en biedt ook inbredere context (kwaliteitstest, aquacultuur) perspectieven.

Keywords

People

Name Role Start End
Daro, Nanette unknown

Orgunits

Name Role Start End
Ecology and Systematics unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform