Project:BB|421

Title
Species specific differences in energy metabolisme and ionregulation on a cellular level: consequence for heavy metal toxicity
Acronym
 
URL
StartDate
2001-10-01
EndDate
2002-12-01
Amount
 

Abstract

Verschillende soorten vissen blijken een verschillende weerstand tegen sublethale Cu-blootstelling te bezitten. Het gaat hierbij zowel om verschillen in Cu opname, accumulatie en excretie als om verschillen in het energiemetabolismen waarbij de capaciteit tot metabole depressie een belangrijke rol blijkt te spelen. Doel van dit onderzoek is te achterhalen of de verschillen in Cu-metabolisme en energiehuishouding op weefsel- en cellulair vlak verschillen in Cu-tolerantievan drie soorten zoetwatervissen kunnen verklaren.

Keywords

People

Name Role Start End
De Boeck, Gudrun promotor

Orgunits

Name Role Start End
Ecophysiology, Biochemistry and Toxicology member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:iweto

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform