Project:BB|3663

Title
Monitoring en modellering van veranderingen in kust, vegetatie en biodiversiteit in natuurlijke en gerestaureerde mangrovewouden op fundamenteel en toegepast niveau
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

De modellering van toekomstige scenario's van ontwikkelingen en veranderingen in bedreigde ecosystemen zoals mangroven is een uitdaging voor de wetenschap en voor ecosysteembeheer, maar vereist drie elementen : ten eerste, een cartografische retrospectie over verschillende jaren en eeuwen om de dynamiek van het verleden en het heden van het ecosysteern te beschrijven en te begrijpen; ten tweede, een werkbaar simulatiemodel; en ten derde, een reeks randgegevens die het model optimaliseren (bv. meteorologische gegevens). Deze zijn samen met de vereiste expertise aanwezig en vormen dus de ideale uitgangssituatie. De retrospectieve onderzoeksaanpak draagt bij tot het verkrijgen van fundamentele inzichten in zowel de menselijk-geÔnduceerde als in de natuurlijke dynamiek van ecosystemen, Het model met de randgegevens laat toe om toekomstige stochastische impacten (bv, meteorologische, klimatologische of menselijke context) of beheermaatregelen in te brengen en de impact ervan te kwantificeren en te kwalificeren. Deze toekomstige scenario's kunnen via numerieke simulaties worden gevisualiseerd op basis van reÎle terreingegevens. In dit onderzoeksperspectief wordt er vnl. toegespitst op de verdere ontwikkeling van het Kiwi-model met als toepassing de theoretische beschrijving van ecosysteemstabiliteit.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Plant Biology and Nature Management unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform