Project:BB|3618

Title
Onderzoek naar de seizoenale variatie en populatiedynamica van het macrobenthos voor de Westkust in functie van de ecologische bijsturing van een kustverdedigingsproject
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Marine Biology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform