Project:BB|3607

Title
Benthos, nekton and plankton of the North Sea and the Delta area. III
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Benthos, nekton en plankton van de Noordzee en het Deltagebied: Het project beoogt bij te dragen tot een beter begrip van de materie- en energiefluxen doorheen de verschillende compartimenten van een ecosysteem, en meer in het bijzonder tussen de wisselwerkingen tussen het benthos, plankton en nekton, m.i.v. de parasietengemeenschappen die in de meeste ecologische studies over het hoofd worden gezien. Een element systematiek en E.M. onderzoek is voorzien. Onderzoek wordt verricht naar de morfologie en de functie van bursale organen.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Nematology unknown
Phycology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform