Project:BB|3318

Title
Subfossile mosses in the subantarctic island South Georgia (BRYOANTARC)
Acronym
 
URL
StartDate
1998-01-01
EndDate
2004-01-01
Amount
 

Abstract

Rationale:
In het subantarctisch gebied zijn te weinig hogere planten aanwezig om door pollenanalyse een inzicht te krijgen in klimaats- en vegetatieveranderingen. Macroresten, speciaal van de daar zeer abondante bladmossen bieden meer aanknopingspunten. Omdat de vegetatie daar minimaal gestoord is door de mens, zou een relatie met klimaatsverandering gemakkelijker gelegd worden.

Overall goal:
Verzamelen van geomorfologiche en paleontologische gegevens van verschillende subantarctische eilanden om te komen tot een reconstructie van de klimaats- en  vegetatiewijzigingen sinds de laatste ijstijden.

Objectives:
H. Stieperaere begeleidt N. Vander Putten bij de analyse van de mos macroresten in een boorkern van South Georgia, de ecologische interpretatie en het schrijven van een artikel.

Keywords

Classifications

Palaeoecology {Research discipline}
Species {Integration level}
South Georgia {Geographical scope}
Island {Habitat type}
Bryophyta {Taxonomical scope}

Fundings

Name Role Amount
unknown

People

Name Role Start End
Stieperaere, Herman promotor 1998-01-01 2004-01-01

Orgunits

Name Role Start End
Section Algae & Mosses member 1998-01-01 2004-01-01

Publications

Reference Role
Van der Putten N., Stieperaere H., Verbruggen C. & Ochyra R. (2004) Holocene palaeoecology and climate history of South Georgia (sub-Antarctica) based on a macrofossil record of bryophytes and seeds. The Holocene 14: 382-392 author
Stieperaere H. & Van der Putten N. (2004) Bryophytes in a peat core from South Georgia – an ecological and climatological interpretation. Field Bryology 82: 41-43. author

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform