Project:BB|3317

Title
Mosses in macroremains from archeological sites (BRYOARCHEO)
Acronym
 
URL
StartDate
2004-01-01
EndDate
2010-01-01
Amount
 

Abstract

Rationale:
Bij archeologisch onderzoek wordt toenemend belang gehecht aan het onderzoek van botanische resten, voornamelijk van verkoolde zaden en pollen. Op verschillende plaatsen zijn ook de mossen in een dergelijk onderzoek betrokken. De studie van deze mossen kan een inzicht geven in de landschapsecologie van deze site en van het gebruik van mossen in het verleden.

Overall goal:
In Oudenburg wordt momenteel een deel van het Romeinse kamp opgegraven. In één zeer mooie waterput, met dubbele bekisting, is mos gebruikt bij de constructie. Deze waterput dateert uit de 4de eeuw. Lagen zuiver mos zijn horizontaal aangebracht tussen de twee bekistingen, vertrekkende uit de naad van bekistingsbalken. Waarom werden deze mossen gebruikt? Komen zij uit de onmiddellijke omgeving? In een zandput bij Mol werd een veenlaag met aangrenzende lagzone uit het Allerod interstadiaal blootgelegd. Hierin zijn de mossen goed bewaard. Deze afzetting geeft de mogelijkheid de veenvorming in deze periode te bestuderen.

Objectives:
H. Stieperaere zal deze mossen determineren en een vegetatiereconstructie maken. Met Jan Bastiaens en Koen Deforce zal een artikel geschreven worden over de bryologische aspecten (J. Bryol.) en voor een archaeobotanisch tijdschrift zal door J. Bastiaens in samenwerking met K. Deforce & H. Stieperaere een artikel geschreven worden over alle botanische en de archeologische aspecten.

Keywords

Classifications

Palaeontology {Research discipline}
Palynology {Research discipline}
Species {Integration level}
Belgium {Geographical scope}
Bryophyta {Taxonomical scope}

Fundings

Name Role Amount
unknown

People

Name Role Start End
Stieperaere, Herman promotor 2004-01-01 2010-01-01

Orgunits

Name Role Start End
Section Algae & Mosses member 2004-01-01 2010-01-01

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform