Project:BB|353

Title
Scenarios of greenhouse gas reduction by carbon fixation and energy substitution: space requirement, environmental impact and cost efficiency.
Acronym
 
URL
StartDate
2000-03-01
EndDate
2002-02-28
Amount
 

Abstract

Het doel van dit project is om na te gaan wat voor het Vlaamse beleid de mogelijkheden zijn om gebruik te maken van bossen en houtproducten, hetzij als C-reservoir, hetzij als CO2-neutrale energiebron ter substitutie van fossiele energiedragers. Daarbij wordt berekend in welke mate deze mogelijkheden realis- tische en gewenst zijn op het vlak van ruimtebeslag, milieu- impact en economische impact.

Keywords

Classifications

Belgium {Geographical scope}

People

Name Role Start End
Garcia Quijano, Juan Francisco member
Muys, Bart promotor

Orgunits

Name Role Start End
Division Forest, Nature and Landscape Research unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:iweto

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform