Project:BB|3061

Title
Fysische verstoring van getijdengebieden door golfslag van schepen in het Schelde-estuarium.
Acronym
 
URL
StartDate
2006-01-01
EndDate
2007-12-01
Amount
 

Abstract

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group member 2006-01-01 2007-12-01

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform