Project:BB|3060

Title
Studie van de effecten van verbossing en eutrofiëring op de broeikasgasbalans en de floristische diversiteit in een onverstoord moerasgebied.
Acronym
 
URL
StartDate
2006-01-01
EndDate
2009-12-01
Amount
 

Abstract

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group member 2006-01-01 2009-12-01

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform