Project:BB|3054

Title
Overzicht van de lopende monitoringprojecten met betrekking tot de veiligheid tegen overstromen en natuurlijkheid in de Zeeschelde, haar tijgebonden zijrivieren en de binnendijkse gebieden beïnvloed door het Sigmaplan.
Acronym
 
URL
StartDate
2006-11-01
EndDate
2007-01-01
Amount
 

Abstract

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Ecosystem Management Research Group member 2006-11-01 2007-01-01

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform