Project:BB|4177

Title
Extinction debt as an indicator for the management of fragmented forest landscapes 
Acronym
 
URL
StartDate
2008-07-01
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Omwille van grootschalige menselijke wijzigingen aan natuurlijk ecosystemen wordt een toenemend aantal soorten bedreigd omwille van verlies en fragmentatie van habitats. De tropische bergwouden van de Taita Hills (Kenya) worden gekenmerkt door bovenstaande bedreigingen. Onder toenemendehabitatdegradatie is het risico op afname of zelfs extinctie van lokalepopulaties afhankelijk van het aantal, de distributie en de kwaliteit van de resterende habitats, de connectiviteit binnen de landschapsmatrix én de veranderingen hierbinnen als gevolg van natuurlijke en antropogene processen. In het doctoraatsonderzoek zal eerst op plotniveau de houtige vegetatie en verschillende abiotische variabelen in de resterendebosfragmenten worden beschreven en geanalyseerd met behulp van ordinatie, clustering en regressie. Op basis hiervan kan de potentieel natuurlijke vegetatie worden berekend van de bosfragmenten en zelfs onbeboste gebieden. Gelijkaardige plots zullen worden geclusterd.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Forest Ecology and Management member 2008-07-01

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform