Project:BB|4139

Title
Analyse van de nutriÎntenconcentraties in Antarctische en alpiene meren: paleolimnologische en biogeografische toepassingen
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

In dit project beoogen we de totale stikstof en fosfor concentraties in een groot aantal Antarctische en alpiene meren te bepalen met behulp van een geautomatiseerde analyser. Concreet willen we (1) inferentiemodellen opstellen voor de kwantitatieve reconstructie van veranderingen in nutriÎntenconcentratie doorheen sedimentboorkernen en (2) het belang nagaan van ecologische versus historische factoren voor het verklaren van verspreidingspatronen bij microbiota.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Protistology & Aquatic Ecology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform