Project:BB|4126

Title
Soortstructuur en ecofysiologie van Pseudonitzschia pungens, P. multiseries en verwante vertegenwoordigers van het toxische diatomeeÎngenus Pseudonitzschia in de Noordzee en aangrenzende kustwateren.
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Met dit project beogen we bij te dragen tot een beter begrip van de aard en evolutionaire context van (cryptische) variatiepatronen in reproductieve, moleculair-fylogenetische, morfologische, toxigene en ecofysiologische karakteristieken bij vertegenwoordigers van het genus Pseudonitzschia, en (2) een beter inzicht in de factoren en mechanismen die bloeivorming en toxiciteit induceren bij deze organismen. Het onderzoek zal toegesplitst worden op het Pseudonitzschia pungens/multiseries/fraudulenta complex.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Protistology & Aquatic Ecology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform