Project:BB|4101

Title
Populatiedynamische en adaptieve genetische variatie bij de bedreigde Europese paling
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het doel van mijn doctoraatsstudie is het in kaart brengen van de fenotypische en genetische adaptieve respons van een bedreigde katadrome vissoort op natuurlijke en antropogene selectiefactoren. Deze processen worden bestudeerd bij de Europese paling (Anguilla anguilla) op een uitgestrekte ruimtelijke en historische schaal, door ecologische gegevens te koppelen aan verschillende moleculaire technieken.In een eerste deel wordt de geografische adaptieve variatie in larvale,juveniele en adulte palingpopulaties bestudeerd aan de hand van een genoomscreening met microsatellietmerkers en SNPís gelegen in of nabij ecologisch relevante genen. In een tweede deel worden de historische populatiedynamische veranderingen en de mogelijk gekoppelde evolutionaire consequenties onderzocht door genetische analyse en leeftijdsaflezing van eenunieke otolietencollectie te combineren.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Laboratory of Animal Diversity and Systematics unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform