Project:BB|4038

Title
Fish Population Structure and Traceability
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Dit project gaat er vanuit dat geÎxploiteerde vissoorten beheerd moeten worden op het niveau van biologische populaties en niet op strict geografische basis. Daarom dient de identificatie en opvolging van wilde vispopulaties verbeterd worden, samen met de traceerbaarheid van afgeleide visproducten. Doelstellingen van dit project zijn het opstellen van een data- en weefselbank die beheerd zal worden door het gemeenchappelijk onderzoekscentrum van de EU (JRC). het opsporen van demografisch en genetisch gescheiden populaties van kabeljauw, haring, heek en tong aan de hand van nieuwe genetische merkers (SNPs) en otolieten-microchemie, het ontwikkelen van een monitoringssysteem gebaseerd op genetische en otoliet gegevens om de geografische en temporele stabiliteit van populaties te bepalen (populatiekartering), het uittesten van traceermethoden op zowel gevangen vis als afgeleide visproducten, voor een beter bescherming van de vissoorten als de consument.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Laboratory of Animal Diversity and Systematics member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform