Project:BB|4028

Title
Biogeografie en Biodiversiteit van de Zee - BBSea Integratie van ecologische en evolutieve patronen en processen
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Analyse van patronen in species turnover voor representatieve modeltaxa met het oog op het begrijpen van de historische, fylogenetische en omgevingsfactoren die aan de basis liggen van de biogeografische patronen van biodiversiteit. Bepalen van de relatie tussen biodiversiteit en functionele kenmerken van mariene modelsystemen. Ontwikkelen van indices en modellen om de effecten van antropogene activiteiten op de mariene biodiversiteit te kwantificeren.

Keywords

Benthos;Biogeography;Marine ecology;Biodiversity

Orgunits

Name Role Start End
Nematology co-leader

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform