Project:BB|4013

Title
MEP/GEP zoete getijwaterlichamen
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

'Maximal Ecological Potential' (MEP) en 'Good Ecological Potential' (GEP) van zoete getijwaterlichamen. Deze opdracht wordt gegund voor voor een deel van de ëVlaamseí overgangswaterlichamen dat tot het type macrotidaal laaglandestuarium-zoet behoort, meer bepaald: de waterlichamen ëGetijdedijle & Getijdezenneí (VL05_95), ëGetijdedurmeí (VL05_39) en ëGetijdenetesí (VL05_132). De studieopdracht omvat drie resultaatgebieden. Deze leiden tot de bepaling van het maximum en goed ecologisch potentieel, evenals tot de vaststelling van de huidige ecologische toestand van de betreffende waterlichamen.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Protistology & Aquatic Ecology member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform