Project:BB|3914

Title
Behaviour of particulate matter in the Scheldt-estuary
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

De hoofddoelstelling van dit project is het zo accuraat mogelijk schatten van de vrachten op jaarbasis van een aantal geselecteerde polluenten door de rivieren aangevoerd naar de wateren waarop het Verdrag van Parijs van toepassing is, i.c. het Westerschelde-estuarium. IMDC stond in voor het deelaspect "particulair materiaal".

Keywords

ANE, Netherlands: Westerschelde;Belgium: Zeeschelde;Hydrodynamics;Modelling;Pollution;Sediment transport

People

Name Role Start End
Baret, Philippe unknown

Orgunits

Name Role Start End
Department of Marine Ecosystem Management - Management Unit of the North Sea Mathematical Models member

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform