Project:BB|3837

Title
Airborne hyperspectral potential for coastal biogeochemistry of the Scheldt Estuary and plume
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Potentieel van hyperspectrale teledetectie vanuit de lucht bij de biogeochemische studie van het estuarium en van de pluim van de Schelde SITUERING Estuaria zijn onvermijdelijke doorgangspunten bij het transport van opgeloste stoffen of in suspensie verkerende deeltjes van het continent naar het zeesysteem. Door het getijdenregime van sommige estuaria verblijft het zoet water langere tijd in de mengzone van het estuarium en treden er diepgaande veranderingen op in de speciatie van de elementen. De Europese estuaria zijn onderhevig aan een intense antropogene druk, identificeerbaar aan de hand van de hoge gehaltes aan organische afvalstoffen die leiden tot aanzienlijke respiratie en een sterke productie van opgelost koolzuurgas. Heden ten dage is het onderzoek rond de werking van de ecosystemen van estuaria en kustlijnen gebaseerd op langdurige en kostelijke zeecampagnes, gevolgd door latere analyses in de laboratoria. Alhoewel de optische, spatiale teledetectie reeds zijn nut bewees bij de studie van zulke maritieme ecosystemen, heeft de hyperspectroscopie hier nog een nieuwe dimensie aan toegevoegd: dankzij de identificatie van hun kenmerkende, spectrale signatuur kunnen tal van biogeochemische bestanddelen op een fel verbeterde wijze worden onderscheiden. DOELSTELLINGEN De algemene doelstelling van deze studie bestaat erin de mogelijkheden na te gaan van de luchtvervoerde CASI-SWIR hyperspectroscoop als hulpmiddel bij de detectie van bepaalde belangrijke biogeochemische parameters in het estuarium en de pluim van de Schelde. Er wordt een campagne met 10 meetstations voorgesteld ten einde zo snel mogelijk tot een dekking te komen van de aanzienlijke variatie van de waterkwaliteit die zich voordoet langsheen een transect gaande van het binnenestuarium tot de buitengrenzen van de pluim. De talrijke parameters en spectra opgemeten in elk station zullen van pas komen bij de latere verwerking van de gegevens van de teledetectie, evenals bij de interpretatie van de vastgestelde mileuprocessen. Correlaties zullen worden opgezocht tussen de klassieke, effectief op het terrein vergaarde metingen en de informatie vervat in de talrijke, met zorg uitgekozen spectrale banden van de CASI-SWIR sonde.

Keywords

ANE, Netherlands: Westerschelde;Biogeochemistry;Remote sensing

Orgunits

Name Role Start End
Protistology & Aquatic Ecology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform