Project:BB|3697

Title
Modelling of the vertical processes intervening in Semtner and Chervin¥s model of global ocean circulation
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Het PROJECT beoogt het opstellen van een gedetailleerde parametrisatie van de vertikale turbulente mengingsprocessen, welke zal ingebracht worden in het driedimensionale globaal oceaancirculatiemodel gebruikt door de onderzoekeenheid van Professor A. BERGER. Het voortgezette onderzoek zal worden gecentreerd rond drie thema's. Het eerste heeft betrekking op: - de studie van de verschillende vormen van de turbulente sluiting (turbulent closure), van de simpelste tot de K-E sluiting, - de keuze van de vormen, dewelke het beste aangepast zijn aan de tijdschalen van het globaal oceaancirculatiemodel, - hun implementatie in het globaal oceaancirculatiemodel, - het naar voor brengen van hun invloed op de circulaties, die met behulp van het model verkregen zijn. De twee andere thema's betreffen de randvoorwaarden, die moeten worden ingevoerdaan het oppervlak en op de bodem. Aan het oppervlak betreft het, het parametriseren van de uitwisselingen tussen de oceaan en de atmosfeer, welke op klimatologische schaal tussenkomen, en het verlenen van hulp bij de voorbereiding van de koppeling tussen het oceaanmodel en het atmosferische model. Op de bodem van de oceaan moet enerzijds de geschikte randvoorwaarde gekozen worden, waarbij rekening wordt gehouden met de weerhouden vertikale resolutie. Anderzijds moeten de mogelijkheden worden bestudeerd om het effekt van die reliÎfvariaties, welke niet verwaarloosbaar zijn in vergelijking met de schaal van de roosterafstanden van het model, op de oceaancirculatie in te voeren.

Keywords

ANE, North Sea: Southern Bight;World Oceanic Waters;Circulation;Models;Oceanic turbulence;Physical oceanography;Vertical water movement

Orgunits

Name Role Start End
Department of Marine Ecosystem Management - Management Unit of the North Sea Mathematical Models unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform