Project:BB|3695

Title
Global changes in the transport of nutriments from the continents to the ocean
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Doel van het project is een instrument te ontwikkelen om de werking van de riviersystemen te modelleren waardoor het nutriÎntentransport kan worden geÎvalueerd. De ontwikkelde modellen worden gebruikt bij een algemene evaluatie van de huidige hoeveelheid stikstof, fosfor en silicium die naar de oceanen gebracht wordt met behulp van een typologie van de riviersystemen van de diverse geografische zones over de wereld. Wat de gematigde systemen betreft, wordt met behulp van de modellen een prospectieve en retrospectieve evaluatie gemaakt van de trends die zich aftekenen in de tijd wat die aanvoer betreft in functie van het menselijke ingrijpen.

Keywords

Orgunits

Name Role Start End
Ecologie des systèmes aquatiques unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform