Project:BB|3691

Title
Micro en macro evolutie van de mariene ectoparasiet Gyrodactylus (Monogenea, Platyhelminthes)
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Om een beter inzicht te krijgen in de evolutionaire relaties tussen gastheer en parasiet, gebruiken we als model kieuwparasieten van het genus Gyrodactylus en levend op grondels van het genus Pomatoschistus Gill, 1864. Monogenea hebben een directe levenscyclus en vertonen een hoge gastheerspecificiteit waardoor ze een ideaal model vormen om co-evolutie te testen. Een inventaris van Gyrodactylus van de grondels van de Noordzee wijst sterk op een fylogenetische gastheerspecificiteit. Er zijn drie nieuwe soorten gevonden, waarvan ÈÈn beschreven is als Gyrodactylus longidactylus Geets, Malmberg, 1998. De identificatie enkel gebaseerd op morfometrie is echter heel moeilijk omwille van intraspecifieke verschillen. Dus, een eerste belangrijke bijdrage van genetisch onderzoek ligt in het verder uitdiepen van de fylogenie van Gyrodactylus en het bepalen van interspecifieke evolutionaire relaties en verwantschap.

Keywords

Gyrodactylus;Phylogeny

Orgunits

Name Role Start End
Laboratory of Animal Diversity and Systematics unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform