Project:BB|3657

Title
Vergelijkende taxonomische, biogeografische en ecologische studies van benthische protistengemeenschappen in zoetwater- en estuariene milieu' s in gematigde en tropische gebieden
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Keywords

People

Name Role Start End
Vincx, Magda promotor

Orgunits

Name Role Start End
Protistology & Aquatic Ecology unknown

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:vliz

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform