Project:BB|2913

Title
Research for factors that determine the persistence and expansion of populations of Asiatic chipmunks in Belgium and the Netherlands
Acronym
 
URL
StartDate
2007-01-01
EndDate
2011-12-01
Amount
 

Abstract

De meeste studies naar de invasiviteit van organismen baseren zich vooral op de life history kenmerken van de soort, hoewel invasiviteit een combinatie is van zowel soortkenmerken als omstandigheden van de introductie. Deze studie zal expliciet de rol van demografische én habitat/landschapsfactoren voor de persistentie en uitbreiding van een exoot in detail gaat bekijken. De studiesoort is de Aziatische grondeekhoorn Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) en deze wordt sinds de jaren ’60 als huisdier in Europa ingevoerd. Succesvolle introducties in de natuur vonden reeds plaats in minstens 7 West-Europese landen (minstens 20 populaties).Binnen dit project zullen we ons concentreren op de 3 Belgische populaties en de Nederlandse populatie voor het empirisch onderzoek, en verder zullen we ook zo veel mogelijk gegevens over de andere Europese populaties verzamelen.We zullen de huidige grootte en verspreiding van de 4 populaties schatten aan de hand van transecttellingen en vangst/merk/hervangst sessies. Ook zullen we aan de hand van gedetailleerde kaarten van de studiegebieden bepalen hoe deze verspreiding wordt bepaald door habitatvoorkeur, afstand tot de introductieplaats en topografie.Met behulp van microsatelliet merkers zullen we de genetische diversiteit nagaan en isolatiegraad bepalen tussen deelpopulaties en zullen we zoeken naar aanwijzingen voor inteelt door fitness kenmerken en ontwikkelingsstabiliteit te correleren met heterozygositeit en/of de inteeltcoefficient.Aan de hand van de vangstgegevens kunnen we eveneens demografische parameters bepalen, zoals overleving en reproductie. Deze data worden dan weer gecombineerd met data over vegetatie, voedsel en eventueel predatierisico.Als laatste zullen we het effect van landschappelijke factoren op huidige en toekomstige verspreiding nagaan. Via kaarten, enquêtes bij omwonenden en eigen tellingen worden observaties aan de rand van de verspreiding gerelateerd aan landschapsstructuur, om inzicht te krijgen in de faciliterende of belemmerende rol van landschapselementen. Deze informatie, eventueel aangevuld met gedragsexperimenten, wordt ingebracht in een GIS-connectiviteitsmodel om de mogelijkheden voor verdere verspreiding na te gaan. Er zal gedurende het project een onderlinge samenwerking zijn met onderzoekers in Parijs, meer bepaald met Jean-Louis Chapuis van het Departement Ecologie en Biodiversiteitsbeleid van het ‘Muséum National d'Histoire Naturelle’, dit om een vergelijking over meerdere populaties toe te laten.

Keywords

invasive species, population dynamics

Classifications

Belgium {Geographical scope}
Netherlands {Geographical scope}

Fundings

Name Role Amount
BOF unknown

People

Name Role Start End
D'aes, Margo member 2007-01-01 2011-12-01

Orgunits

Name Role Start End
Laboratory of Animal Ecology member 2007-01-01 2011-12-01

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:web

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform