Project:BB|2090

Title
Nature conservation and environmental law in Belgium
Acronym
 
URL
StartDate
 
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Keywords

policy, nature conservation, terrestrial, legislation, national law, Law, Conservation, Restoration and Sustainable Use of Biodiversity, Not relevant, Belgium, Flanders

Orgunits

Name Role Start End
Centre for Environmental & Energy Law unknown

Publications

Reference Role
VAN HOORICK, G., Internationaal en Europees Natuurbehoudsrecht, Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechts-wetenschappen, 1997, 381 p. author
VAN HOORICK, G., Juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg, Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 841 p. (bewerking van doctoraatsproefschrift) author
VAN HOORICK, G., "Tien vogels in de hand en één in de lucht. Kritische bedenkingen over de implementatie van de E.G.-vogelrichtlijn in het Vlaamse Gewest", T.M.R., 1993, 300-307. author
VAN HOORICK, G., "De Europese wetgeving op de dierenbescherming", T.B.P., 1995, 12-18. author
VAN HOORICK, G., "De Europese en nationale wetgeving op het welzijn van de landbouwhuisdieren", T.Agr.R., 1995, 1-17. author
VAN HOORICK, G., "Geschiedkundige inleiding tot de jacht- en vogelbeschermingswetgeving in België", in: JADOT, B. (ed.), Het natuurbeschermingsrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 203-230. author
VAN HOORICK, G., "De vogelbeschermingswetgeving in het Vlaamse Gewest", in: JADOT, B. (ed.), Het natuurbeschermingsrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 247-300. author
VAN HOORICK, G., "Het behoud van natuurgebieden in het licht van de Vogelrichtlijn, zoals gewijzigd doorde Habitatrichtlijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie, T.M.R., 1997, 176-190. author
VAN HOORICK, G., "Twee eeuwen jacht- en vogelbeschermingswetgeving", Mens en Vogel, 1997, 13-17, 131-135, 188-192 en 240-248. author
VAN HOORICK, G., "Deu siècles de législation sur la chasse et la protection des oiseaux", L'Homme et l'Oiseau 1997, 13-17, 131-135, 188-192 en 240-248. author
VAN HOORICK, G., "Het bouwverbod in het Duinendecreet", in: Pratique notariale et dropit administratif. Aménagement du territoire et opérations immobilières des pouvoirs locaux, LEJEUNE, Y. en ERNEUX, P. (ed.), Brussel, Larcier, 1998, 293-301. author
VAN HOORICK, G., DE ROO, K. & RUTTEN, J., "Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu", T.M.R., 1998, 2-18. author
VAN HOORICK, G., "Recente ontwikkelingen in het Vlaams natuurbehoudsrecht", M en R (Ned.), 1998, 42-46. author
VAN HOORICK, G., "De invloed van het decreet natuurbehoud op de landbouwexploitatie en het statuut van het onroerend goed", T.Agr.R., 1998, 113-130. author
VAN HOORICK, G., "Recente ontwikkelingen in het Vlaamse Gewest inzake natuurbehoud en landschappen", in: Jaarboek Milieurecht 1998, DEKETELAERE, K. en DEKETELAERE, M. (ed.), Brugge, Die Keure, 1999, 155-174. author
VAN HOORICK, G., "Vergoeding van ecologische schade", T.M.R. 2000, 146-152. author

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform