Project:BB|1962

Title
Landscape ecology and botanical characterisation of the polders natural region in Flanders (Belgium)
Acronym
 
URL
StartDate
1972-01-01
EndDate
 
Amount
 

Abstract

Floristics and vegetation of the 'polder'-area (wetlands)in the North of Belgium

Keywords

landscape ecology, terrestrial, vegetations, floristics, Biogeography, Bioinformatics and databases, Ecology, Habitat management, restoration, Land cover and habitat mapping , GIS, Origins, Maintenance and Change of Biodiversity, Monitoring of Biodiversity, Conservation, Restoration and Sustainable Use of Biodiversity, Flanders, Polders, vascular plants

People

Name Role Start End
Vanhecke, Leo member

Orgunits

Name Role Start End
Flora of temperate regions unknown

Publications

Reference Role
Vanhecke L. (1996). Beknopte karakteristieken van water- en moerasbiotopen in het Poldergebied tussen de IJzer en de Franse grens, gebaseerd op een floristisch-ecologische Polderkartering. Meise, Nationale Plantentuin van Belgi[, gepolycopieerd rapport. 45 p. author
Vanhecke L. (1996). Floristisch-ecologische karakteristieken van water- en moeras-biotopen in de Polders tussen de Nederlandse grens en het Boudewijnkanaal. Meise, Nationale Plantentuin van Belgi[, gepolycopieerd rapport. Tekstgedeelte 46 p. + bijlage 25 figuren (hoofdzakelijk verspreidingskaarten). author

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform