Project:BB|1632

Title
Chorological and floristic database of the vascular plants of Flanders (Belgium) (Florabank)
Acronym
 
URL
http://www.instnat.be/nl/floragetallen.htm
StartDate
1994-10-01
EndDate
2000-03-31
Amount
 

Abstract

Compiling a database of all available data on the distribution of the flora of vascular plants in Flanders (Belgium), extracted from herbaria, literature, former field data (collected in preparation of the national plant distribution atlas: 1940-1972) and recent field data (1972-present). By means of the distribution of combinations of "indicator" species being able to detect regions with high ecological potential in view of opportunities for future nature development. A partnership between the National Botanic Garden of Belgium, the Flemish Institute for Nature Conservation and the Botany lab of the University of Ghent, initiated by the floristic working group FLO.WER.

Keywords

floristics, botany, database, distribution, chorology, phytogeography, biogeography, monitoring, Biogeography, Bioinformatics and databases, Ecology, Not relevant, Origins, Maintenance and Change of Biodiversity, Systematics, Inventorying and Classification, Systematics and taxonomy, Belgium, Flanders, vascular plants

Classifications

Belgium {Geographical scope}

Orgunits

Name Role Start End
Flora of temperate regions unknown

Publications

Reference Role
Van Landuyt W., Heylen O., Vanhecke L., Baeté H. & Van den Bremt P. (1999) 13. Hogere planten , p. 87-91 in Kuijken E. (ed.) (1999) Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 6, Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. author
Es K. & Vanhecke L., 2000. Onderzoek naar de historische kwaliteit van de Vlaamse oppervlaktewatewateren met behulp van macrofyten. Studie uitgevoerd in het kader van actie 51 vanhet milieubeleidsplan: "De referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen bepalen" in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling Water. 357 p. author
Van Landuyt W., Heylen O., Vanhecke L., Van den Bremt P. & Baeté H., 2000. Verspreiding en evolutie van de botanische kwaliteit van ecotopen gebaseerd op combinaties van indicatorsoorten uit Florabank. Rapport Vlina project 96/02. Flo.Wer vzw., Instituut voor Natuurbehoud, Nationale Plantentuin van België en Universiteit Gent in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling. 237 p. author

created:2011-12-14 14:18:59 UTC, source:biodiv

© 2012 by the Belgian Biodiversity Platform